Našou snahou je odborné, sústavné a cieľavedomé obhospodarovanie lesov, v ktorom vychádzame z našich niekoľkoročných skúseností. Vďaka nim Vám môžeme ponúknuť tiež výsadbu nových lesných porastov z overených lesných škôlok, ako aj následnú ochranu mladého lesa, spoločne s vypracovaním lesného hospodárskeho plánu.

Najčastejšie vysadzované dreviny:

smrek obyčajný – picea abies

borovica lesná – pinus sylvestris

buk lesný – fagus sylvatica

dub letný/zimný – quercus robur/petraea

jedľa biela – abies alba

topoľ čierny – populus nigra