Zabezpečovanie informačného servisu a poskytovanie odborných informácií vlastníkom lesa.