A.Rudnaya 2374/86

010 01 ŽILINA 

SLOVAKIA

Konateľ: Ing. Pavol Haťapka

Tel: +421 905 499 655

Ekonom: Ing. Štefánia Kubalová

Tel: +421 907 836 043

Fax: 041/562 47 08  

E-mail: centrum@lesy-drevo.sk