Spravíme pre Vás ťažbu harvestorovou alebo traktorovou technológiou. Vykonávame ťažby výchovné, plošné výruby, náhodné aj úmyselné. Cena ťažby je závislá od lokality, hmotnosti, svahovitosti terénu, vzdialenosti pokládky a ďalších faktorov. Pre kalkuláciu je nutná prehliadka porastu a okolia.

Druhy vykonávaných ťažieb :

  • Klasická výroba – Skúsená partia vybavená motorovými pílami STIHL a približovacím traktorom LKT 81. Tento typ výroby je vhodný na menšie zákazky a do ťažších terénov
  • Harvestorový uzol – harvestor a vyvážacia súprava – vykonávanie rozsiahlych ťažobných zákaziek v nenáročných terénoch
  • Uzol s traktorovou vyvážaciou súpravou –jeden až dvaja pilčíci a traktorová vyvážacie súprava – vhodné na zákazky s dlhšou približovaciou vzdialenosťou, alebo tam, kde je nutné zachovať neporušený terén

O voľbe typu ťažby rozhodujú predovšetkým terénne podmienky a dohoda so zákazníkom.